Skip to content

Posts from the ‘Moderate Ummah (Turkish)’ Category

Aklın Üstünlüğü ve Duyuların Tuzağı

"Tüm dünyada hükümranlığı elinde tutması itibarı ile, insan bilinen diğer tüm canlılardan farklıdır. İnsanın canlı alemdeki bu baskınlığı tüm kutsal kitaplarda belirtilmiş, ve Allah Kuran’da şöyle buyurmuştur:"

Read more

Özgürlük, Diktatörlük ve Ortak Varlıkların Trajedisi

"Translation into Turkish by Mehmet Yalvac of the original article 'Freedom, authoritarianism, and the tragedy of the commons.'"

Read more

Dinde Ilımlı Yaklaşım ve Zıttı ile Var Olma Kanunu

Turkish translation of 'Moderation and the natural law of polarities,' by Mehmet Yalvac.

Read more

Hz. İbrahim’ in Modern Bilim Üzerindeki Etkisi

Turkish translation of 'Ibrahim, the impact on modern science,' by Mehmet Yalvac.

Read more

İbrahim, İlk Evrensel Filozof ve Bilim Adamı

Turkish translation of 'Ibrahim, the first universal philosopher and scientist,' by Mehmet Yalvac.

Read more

İBRAHİM, tek başına bir millet

Turkish translation of 'Ibrahim, a one man nation,' by Mehmet Yalvac.

Read more